logo

 

prof-stndarts

Начало
 
 
Български (България).

Мисия

Мисията на Фондаця „Център за радио и телевизионно обучение - ПроМедиа”:

  • Подкрепа за развитието на свободни, независими и професионални медии в България
  • Предоставяне на професионално медийно обучение с най-високо световно качество
  • Производство на независима телевизионна продукция в тематични области с ключово значение за демократичното развитие на страната
  • Помощ за развитието на професионалните медийни организации
  • Откриване и подкрепа за професионалното развитие на следващото поколение лидери в областта на независимите медии в страната

Основни дейности

Основните дейности на Фондация „Център за радио и телевизионно обучение – ПроМедиа” са насочени в три направления – създаване на телевизионна продукция, провеждане на професионално обучение в областта на телевизията и връзките с обществеността и предоставянето на услуги в областта на връзките с обществеността.

Професионален и организационен капацитет

Фондация „Център за радио и телевизионно обучение - ПроМедиа” притежава:

  • Несравним опит и умения в подкрепата за развитието на независимите медии в България, както и в цяла Югоизточна Европа и страните от бившия Съветски Съюз;
  • Високо професионален, мотивиран и отдаден на работата си професионален състав, включващ едни от най-добрите български и международни експерти в областта на професионалното обучение на медиите, телевизионната продукция, връзките с обществеността и организирането на застъпнически кампании;
  • Съвременно собствено телевизионно студио и телевизионна техника за производство и обучение;
  • Национална и международна мрежа от партньорски организации и професионални контакти, гарантиращи качественото изпълнение на целите на организацията.