logo

 

prof-stndarts

За нас История
 
 
Български (България).

История

Фондация „Център за радио и телевизионно обучение - ПроМедиа” е една от водещите неправителствени организации в България ангажирани с развитието на независими, професионални и отговорни медии в страната. От основаването си през 1998 година ПроМедиа е сред основните граждански и професионални движещи сили в реформирането на медийното законодателство,  в повишаването на професионализма на медиите и в изграждането на силни и отговорни медийни и журналистически асоциации в страната. През годините на своето съществуване ПроМедиа се наложи като знак за качество в предоставянето на обучителни услуги на независимите телевизии и си изгради образа на професионален продуцент на висококачествена телевизионна продукция. Фондаця „Център за радио и телевизионно обучение - ПроМедиа” е основана от американската неправителствена организация International Research & Exchanges Board - IREX, водеща организация в областта на висшето образоване, развитието на Интернет и на независимите медии и в подкрепата за развитието на гражданското общество в САЩ, Европа, Евразия, Близкия Изток и Азия.