logo

 

prof-stndarts

PR дейности Модули
 
 
Български (България).

Модули

Консултантски услуги по изготване и реализиране на ПР и медийни стратегии и кампании и комплексно ПР обслужване в сферата на:

Вътрешни и външни комуникации, вкл.

 • Корпоративни комуникации,
 • Кризисни  комуникации и др.

Информиране на обществеността и фрмиране на обществени нагласи

Връзки с медиите

 • Медиа лобиране
 • Организиране на пресконференции
 • Подготовка и разпространение на прессъобщения
 • Подготовка и организиране на специални участия и материали
 • Организиране на неформални срещи с журналисти

 

Организиране на събития

Подготовка на печатни материали

 • Разработване на концепция;
 •  Определяне на съдържание - цялостен план, структура, секции;
 •  Изготвяне и съгласуване на текстове;
 •  Подбор на изобразителен материал;
 •  Графично оформление
 •  Организиране на отпечатването.

 

Заснемане и производство на телевизионни филми, репортажи и др. презентационни материали

Изготвяне и публикуване на електронни бюлетини

Уеб дизайн и изработка на уеб сайтове

Медиа мониторинг

 

Обучение по връзки с обществеността и медиите

 

 • Вътрешни и външни комуникации
 •  Корпоративни комуникации
 • Кризисни комуникации
 • Презентационни умения
 • Общуване с медиите
 • Поведение пред камера и др.