logo

 

prof-stndarts

PR дейности Наръчник
 
 
Български (България).

Наръчник

Ефективни връзки с медиите
Наръчник

Наръчникът е разработен от екип на Фондация ПроМедия, като основно помагало при подготовка и осъществяване на различни по продължителност и съдържание обучения по комуникации и връзки с обществеността.

 Наред с основните принципи и характеристики на процеса на комуникация и ПР, наръчникът детайлно разглежда конкретни, практически насочени теми, като изграждане и усъвършенстване на презентационни умения, основни принципи на комуникация с медиите, видове медии и тяхната специфика и др.

Съдържание:

1: Увод.

2: Разработване и прилагане на медийна стратегия.

Какво е медийна стратегия?.

2.1. Реактивна или про-активна комуникация.

2.2. Посланието.

2.3. Стратегическо послание.

2.4. Конкретно послание.

2.5. Създаване на ефективни послания.

2.6. Разработване на комуникационен план.

2.7. Да се възползваш от шансовете.

3. Прилагане на комуникационния план.

3.1. Средства за общуване с медиите.

3.2. Думи и образи.

3.3. Съобщения до пресата.

3.4. Информация за планирани събития.

3.5. Допълнителна и съпътстваща информация (Backgrounders)

3.6. Пресконференция.

3.7. Писмени изявления.

4. Ежедневна работа с медиите.

4.1. Основни принципи.

4.2. Необходимо оборудване.

4.3. Вашият информационен масив.

4.4. Отношения с репортерите.

4.5. “Пласиране” на материали.

4.6. “Неофициална информация”, ”изтичане на информация”, “неофициални източници”, ембарго, ексклузивитет.

4.7. Как да отговаряме на обаждания на репортери.

4.8. Реакция на негативни материали в медиите.

4.9. Конфликти с медиите.

5. Интервю.

5.1. Подготовка.

5.2. Интервю по телефона.

5.3. Студийно интервю.

5.4. Интервю от мястото на събитието.

5.5. Интервю от засада.

6. Кризисна комуникация.

6.1. Кризисен план за комуникация.

6.2. Какво да кажем на онези, които отричат кризата.

6.3. Отношения с медиите по време на криза.

6.4. Действия при функционални кризи.

6.5. Реакция на негативни кампании.

6.6. Имиджова криза.

7: 13 x 13 Какво да правим и какво не в отношенията с медиите.