logo

 

prof-stndarts

 
 
Български (България).

Настоящи проекти

Стипендиантска програма за студенти по медицина и лекари-специализанти от ромски произход (за академичната 2009/10, 2010/11 и 2011/2012 година). Програмата се изпълнява от програма Рома на Институт „Отворено общество” в партньорство с Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” – Велико Търново. ПроМедия разработва и изпълнява комуникационната стратегия на програмата на годишна база.

Европейско включване. Трансфер на данни и обмяна на добри практики между Румъния, България, Италия и Испания, отнасящи се до включването на ромското население (2010-2012). ПроМедиа изпълнява комуникационния компонент на проекта.

Председателството на Европейски съюз и българските приоритети в ЕС 2010 -2011 г. - комуникационни дейности по проекта.

Обществен диалог за ролята на българските НПО в общественото развитие и изграждане на капацитета на гражданското общество за противодействие на корупционните практики, финансиран от Балканския тръст за демокрация (2010 г.), ПроМедиа се ангажира с комуникационни дейности по поръчка на Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Популяризиране на системата за външна оценка на висшите училища в България към Институт Отворено общество – София (окт. – ноември 2010 г). ПроМедиа осигурява връзките с медиите.